Wij zijn mr M.H.G.A. Verlinden en G.J.D. Hulsbosch en hebben te samen als respectievelijk notaris en chef de bureau 70 jaar ervaring. Middels deze website willen wij een en ander makkelijk bereikbaar maken voor cliënt.
Snel en low budget.

 


Welkom bij Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch VOF

Advies en begeleiding bij juridische en/of fiscale aangelegenheden op het gebied van:
 • boedels
 • erfrecht en erfbelasting
 • bezwaarschriften
 • huur-/gebruiksrechten
 • kadastrale zaken
 • verzoekschriften
 • echtscheidingsconvenanten
 • schenkingen
 • WOZ-zaken
 • eigendom
 • rechtsvorm (startende) ondernemers
 • (voorlopige) koopovereenkomsten
Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch VOF
Bezoek uitsluitend op afspraak
Tel: 0475-212689
info@verlindenhulsbosch.nl

www.verlindenhulsbosch.nl

 

Verlinden-Hulsbosch is een fiscale/juridische adviespraktijk, gelegen in het Limburgse Roermond. Het is opgericht door mr. M.H.G.A. Verlinden en G.J.D. Hulsbosch als low budget adviespraktijk voor fiscale/juridische vraagstukken.

U kunt hier onder andere terecht voor advies betreffende schenkingsrecht, waarin wij precies voor u uitzoeken hoe u op een voordelige manier kapitaal kunt schenken aan naasten. Verder kunnen we u adviseren bij het oprichten van een eigen bedrijf en alles wat daarbij komt kijken. Ook voor de overdracht van registergoederen kunt u gebruik maken van onze expertise. Tenslotte kunnen we u helpen bij het opstellen van testamenten en kunnen we u adviseren bij het tekenen van een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, een geldleningsovereenkomst etc.

Adviespraktijk Verlinden Hulsbosch adviseert en begeleidt cliënten bij juridische en/of fiscale aangelegenheden op het gebied van erfrecht, erfbelasting en schenkingen. Het advies verloopt vooral via website & email en is dus hoofdzakelijk online, via het internet gericht.

____

LAATSTE NIEUWS:

Bedreigde erfenis/erfgenamen

Recente ontwikkelingen maken het nodig ons te beraden op onze posities als erflater en
erfgenamen. We moeten hierbij denken aan de WMO/WLZ voorheen "AWBZ" (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
alsook de zeer forse dalingen (zowel in verleden, heden als toekomst??) van het onroerend goed, en
vooral de eigen woning. De eigen woning vormt vaak het belangrijkste bestanddeel van- eerst het
ouderlijk vermogen- en vervolgens van de erfenis. Middels de (netto) opbrengst van de eigen woning
worden de schulden in verband met de erfenis betaald. Men dient te denken aan (vaak) een kleine
hypotheek, begrafeniskosten, WMO/WLZ- of Bijstandsverhaal en successierechten (erfbelasting).

LEES VERDER

____

Werkwijze.

Cliënt stelt zijn (korte) vraag inzake een specifiek onderwerp middels e-mail; wij bekijken of deze vraagstelling met een kort antwoord kan worden opgelost; dit zal uiteraard zeer zorgvuldig bekeken worden;

1.  Kostenloze beantwoording.

Kan de vraagstelling telefonisch worden afgedaan (mitsdien zonder schriftelijke bevestiging) en gaat client niet met ons verder, dan zijn voor onze bemoeienis GEEN kosten verschuldigd.

2. Uitgebreide behandeling.

Voor andere -meer uitgebreide- werkzaamheden zal in overleg een prijs/tarief worden vastgesteld, schriftelijk en met Algemene Voorwaarden.

Gezien het medium hebben wij geen openings- of sluitingstijden. Bezoek aan ons kantoor of bij cliënt thuis, uitsluitend op afspraak.

Advies en begeleiding bij juridische en/of fiscale aangelegenheden

op het gebied van:

* boedels * echtscheidingsconvenanten

* erfrecht en erfbelasting * schenkingen

* bezwaarschriften * WOZ-zaken

* huur-/gebruiksrechten * eigendom

* kadastrale zaken * rechtsvorm (startende) ondernemers

* verzoekschriften * (voorlopige) koopovereenkomsten

* second opinion in voormelde juridische en fiscale zaken

 

Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch VOF

Bezoek uitsluitend op afspraak Tel: 0475-212689
info@verlindenhulsbosch.nl www.verlindenhulsbosch.nl

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022