Advies

Adviezen ter zake van problematiek in de “familiesfeer” waaronder ook begrepen partnerschap en (opvolging) onderneming worden heden ten dage niet uitsluitend verstrekt door de notaris maar in toenemende mate ook door anderen zoals juristen, fiscalisten, accountants en speciaal daartoe aangegane samenwerkingsverbanden, maatschap of VOF, vaak genaamd Adviespraktijk of adviesbureau/adviesburo. Een en ander heeft zijn voor en tegen.

 

Bij de notaris is het wellicht wat ambtelijker en meer overheid gericht, maar hij heeft een goed overzicht over de gehele materie. Bij andere adviseurs is het vaak informeler en weegt met name, net als bij de advocaat, het belang van cliënt het zwaarste, wellicht het enige belang. Welnu, de meest ideale adviseur, is de combinatie van een en ander. Niet meer in het notariaat werkzaam, maar wel een langjarige expertise in het notariaat. Client kan vanaf de aanvang worden begeleid, tot en met het verschijnen bij de notaris toe. Zo nodig kan de adviseur middels volmacht de cliënt vertegenwoordigen. Uiteraard hoeft het een het ander niet uit sluiten en kan men gezamenlijk bij bank, notaris, fiscus of anderen optreden. Omtrent de kosten wordt dan met cliënt een afspraak (schriftelijk) gemaakt en de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden zijn dan van toepassing.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022