Over ons

mr. M.H.G.A VerlindenIn september 2010 werd opgericht de vennootschap onder firma Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch, gevestigd te Roermond. De oprichters en vennoten zijn de heer mr. M.H.G.A. Verlinden en de heer G.J.D. Hulsbosch, hierna ook te noemen Verlinden, c.q. Hulsbosch.

De achtergrond van beiden is het notariaat. Hulsbosch is hierin 36 jaar werkzaam geweest, laatstelijk in de functie van chef de bureau. Verlinden is 34 jaar werkzaam geweest in het notariaat, laatstelijk in de functie van notaris. Een jong bedrijf met 70- jaar ervaring. De werkzaamheden van de onderneming liggen op het terrein van advisering en begeleiding, zowel op juridisch als fiscaal gebied. Advisering en begeleiding vindt zijn begrenzing in de dhr. G.J.D. Hulsboschopleiding en in een langjarige praktijk opgebouwde ervaring van de vennoten. Onze kennis houden we op peil middels abonnementen, cursus, naslagwerken, contacten en bezig zijn in de praktijk. Meer specifiek zijn onze werkzaamheden gelegen op het gebied van erfrecht, erfbelasting (voorheen successierecht), estate-planning, oplossen van nalatenschappen, op het gebied van schenking, schenkbelasting. Maar ook burenrecht, registergoed- c.q. vastgoedrecht en daarmee samenhangende belastingen en samenloop van erfrecht met vastgoed maken deel uit van ons werkterrein.

De Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch werkt met intern korte lijnen en is cliëntgericht. Dit betekent weinig of geen overhead alsook een beknopt, snel antwoord op vragen gesteld middels de mail. Mocht een beknopt antwoord gezien de aard van uw vraag niet mogelijk zijn, dan neemt Verlinden-Hulsbosch persoonlijk contact met u op middels mail of telefoon.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022