Fiscaal

In het verleden zijn belastingheffingen altijd omstreden geweest. Zij leidden zelfs tot opstand en oorlog. Denk aan de tiende penning, tolrechten, accijnzen, enz. De laatste tweehonderd jaar is belastingheffing een geaccepteerd feit. Fiscus, wetenschap en fiscalisten zoeken weliswaar nog vaak naar een rechtvaardigingsgrond voor de heffing van een bepaalde belasting, maar feit is dat de staatsuitgaven gewoon betaald moeten worden. De burger/belastingplichtige krijgt krachtens wet met allerhande soorten belasting te maken, vaak tot zijn stomme verbazing, zoals bijvoorbeeld de kansspelbelasting. Dit is een heffing op verkrijging uit spel of weddenschap, te weten 29,5% van de winst/verkrijging.

Sommigen stellen een verkrijging op grond van schenking of erfrecht gelijk met een lot uit de loterij, en achten dit voldoende rechtvaardigingsgrond. Ook na de laatste wijziging van de Successiewet (1 januari 2010) is de belasting inzake schenking en vererving ten opzichte van sommige andere landen in Europa (en daarbuiten) nog redelijk fors. Fiscaal/ budgettair gaat het nog altijd om circa 3 miljard euro. En de toekomst ziet er voor de fiscus nog meer belovend uit, want enerzijds groeien de vermogens nog steeds en anderzijds neemt het aantal erfgenamen af (dalend kinderaantal); per saldo een grotere verkrijging en meer in het hoogste tarief. Voor langstlevende en kinderen is dit hoogste thans 20% (het laagste is 10%), voor kleinkinderen 36% en voor overigen 40%. Op een ‘’vriendelijkere’’ successiewetgeving hoeft voorlopig niet gerekend te worden.

De staatsnood is hoog. U hoeft niet lijdzaam af te wachten. Informatie is mede door dit medium elk uur van de dag bereikbaar, en vaak low budget. Mocht het advies maatwerk vereisen, dan dient vooraf een prijs te worden afgesproken alvorens tot handelen over te gaan.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022