Adviseur

De samenleving wordt steeds complexer. Op vele terreinen kan of durft men niet op eigen houtje een besluit te nemen. Overleg met anderen is dan geboden. Er dient dan advies te worden ingewonnen. Dit kan zijn bijvoorbeeld een hypotheekadvies, advies inzake inrichting nieuwe woning, aankoop ander huis, overname onderneming, opstellen testament, besparing successierecht middels estate-planning, enz. Ook u zoekt advies of een adviseur, en dit geschiedt, zoals nu ook, steeds meer middels internet.

De adviseur moet betrouwbaar, kundig, goedkoop of low budget, klantgericht, bereikbaar en voortvarend zijn op uw interessegebied, thans het snijvlak van fiscaal- en burgerlijkrecht (erfrecht, erfbelasting, schenking, schenk(ings)recht, overlijden, eigendomsrecht, burenrecht, overdrachtsbelasting enz.). Voor de cliënt geldt de vraag: “waar haalt mijn adviseur voormelde eigenschappen/wetenschap vandaan?’’.

De voorkeur verdient het als de adviseur geruime tijd werkzaam is geweest in het notariaat (als notaris, kandidaat-notaris of chef de bureau) of nog parttime werkzaam is in het notariaat. Opleiding, diploma’s, cursussen etc. zijn allemaal bij wet en regelgeving vastgelegd. De vrijheid tot inventiviteit en meedenken met cliënt anderzijds is groter dan toen de adviseur nog werkzaam was in het notariaat. De praktijkadviseur kan waarlijk onafhankelijk zijn en zich met name concentreren op het belang van zijn cliënt.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022