Begeleiding

De manier van begeleiden van cliënt in het traject met de notaris (maar ook bijv. de bank, de accountant, de rechtbank, overheid, enz.);

Begeleiding bij afwikkeling nalatenschappen of onverdeelde eigendom, checken van concepten of testamenten, enz.; maar ook indien u voornemens bent schenkingen te doen of registergoed over te dragen aan kinderen of anderen. Adviespraktijk Verlinden-Hulsbosch functioneert dan als meedenker/ gesprekspartner/coach;

 

De manier van het begeleiden van Vereniging van Eigenaars als administrateur.

Het beheren door de administrateur betreft het incasseren van de servicebijdragen van de eigenaren/bewoners, het verzekeren van het gebouw, het betalen van rekeningen die betrekking hebben op de gemeenschappelijke eigendom, het aankaarten van reparatie en onderhoud, het inschakelen van poetsploeg, installateurs of andere ambachtslieden. Maar het beheer omvat ook het uitschrijven van een vergadering voor Vereniging van eigenaars, het notuleren van die vergadering enz. De administrateur stelt ook een onderhoudsplan op inz. het complex.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022