Begeleiding


In de wereld van juridisch en fiscaal advies is het voor de leek/cliënt vaak een zoekplaatje. Beiden gebieden zijn zeer uitgestrekt, breed, met allerhande vertakkingen en overlappingen naar andere disciplines. Het aantal onderwerpen is nagenoeg onbeperkt. Specialisatie is in deze een must; de dienstverlening dient te geschieden tegen een betaalbare prijs (low budget), en liefst de laagst mogelijke prijs (voor cliënt). Om de weg te vinden naar een passende probleemoplossing alsook een faire prijs kan cliëntbegeleiding gewenst zijn. Deze hoeft niet op te houden bij de probleemstelling maar kan ook bij het verdere doorlopen van het circuit worden benodigd/verleend. Gedacht kan worden aan het checken van overeenkomsten, concepten van de notaris of jurist, maar ook het gezamenlijk verschijnen bij de bank, notaris of andere instantie (gemeente, rechtbank, etc.). Een verdergaande vorm van begeleiding is de volmacht. Indien de begeleiding meer betreft dan het beantwoorden van een enkele vraag, is een goede afstemming tussen cliënt en adviseur noodzakelijk. Schriftelijk en op voor beide partijen redelijke condities, ook wat de prijs betreft.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022