Vastgoed

Een van de meer belangrijke beslissingen in een mensenleven is de aankoop van de eerste, eigen woning. Het moet een huis zijn dat de koper(s) aanstaat en betaalbaar is. Betaalbaar zowel wat betreft de koopsom alsook de bijkomende maandelijkse lasten. De speurtocht naar een woning begint, zoals met vele zaken in deze tijd, op internet, en wel de website van NVM: Funda. Een andere belangrijke zaak is de financiering van het pand. De financiering geschiedt in 99% van de gevallen middels een hypothecaire geldlening. De leek noemt het gewoon: ‘’de hypotheek’’. Zowel bij de zoektocht naar de woning als de zoektocht naar een passende hypotheek kan zich een adviseur aandienen. De makelaar voor de aankoop, en de hypotheekadviseur (zelfstandig of van bank, verzekeraar, of makelaardij) voor de lening. Dit zijn de eerste twee stappen op de lange weg naar de sleutel. Een wettelijk voorgeschreven voorlopige koopakte maakt deel uit van deze weg. Ook indien het een transactie tussen ouders en kind betreft. Vele stappen volgen nog.

Een werkgeversverklaring is heden ten dage een must bij elke bank. Een overlijdensrisico verzekering al dan niet gecombineerd met een spaarverzekering dient te worden afgesloten. Ook eigen geld (of een schenking van de ouders) speelt een rol bij de financiering, al is het maar om een lagere rente te kunnen bedingen. Een ander aspect is, koopt men alleen of samen met de partner, en zo ja in welke verhoudingen? Alles heeft een voor en tegen. Onafhankelijk, betaalbaar advies is hier van belang. De zaak kan nog ingewikkelder liggen als vastgoed wordt overgenomen/toegedeeld uit een erfenis. Hoe dient gewaardeerd te worden; samenloop van verschillende belastingen is mogelijk; uiteenlopende belangen.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022