Juristen

Het begrip “juristen’’ is ruim en de groep is divers. Het reikt van hoogleraar tot advocaat, van rechter tot griffier, van notaris tot bedrijfsjurist en vaak heeft de jurist een dubbele of driedubbele hoedanigheid. In vele gevallen is de jurist een dienstverlener. Wij zien hem op nagenoeg alle onderdelen in het bedrijfsleven, bestuursvoorzitter van beursfondsen, secretaris van de directie, ambtelijk secretaris of als adviseur in de adviespraktijk.

De basis wordt gevormd door een universitaire studie Nederlands recht of notarieel recht, later aangevuld met vrijwillige en/of verplichte bijscholing, bijvoorbeeld de notariële beroepsopleiding. Maar voor veel juristen zal de dagelijkse praktijkuitoefening de hoofdmoot aan bijscholing vormen. De adviespraktijk wordt ook vaak in of naast de advocatenpraktijk uitgeoefend. Advocaten en notarissen zijn bij wet verplicht aangesloten bij de orde c.q. beroepsorganisatie.

Dit geeft rechten zoals een beperkt monopolie voor wat betreft bijv. het mogen procederen of het passeren van akten, maar ook plichten bijv. contributie afdragen. De jurist in de adviespraktijk heeft geen monopolie, maar ook geen adviestarief. Bij hem is dit evenals bij de notaris (sinds 1999) vrij onderhandelbaar. Hiermee kan de cliënt zijn voordeel doen. Een afspraak voor een uurtarief is mogelijk, maar ook een opdracht tegen een vast bedrag.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022