Terreinen

Adviseren vanuit de adviespraktijk is werk van mensen voor mensen. Het is een afspiegeling van de levensloop. Ontstaan, opbouw, consolideren en doorgeven, zowel in (familie)relaties als in economisch/materiele zin. Successievelijk ontmoeten wij dan: de samenlevingsovereenkomst/huwelijkse voorwaarden, het personen en familierecht bij geboorte enz., schenking en vererving(testament of wet) en tijdens deze levensloop verwerven we nog een huis/appartement/woning of ander registergoed, vaak middels een hypotheek (hypothecaire geldlening).

 

Begrijpelijker wijs wil de staat ook een graantje meepikken. Fiscaal behoeft een en ander de aandacht. Erfbelasting en schenkbelasting (voorheen successierecht en schenkingsrecht) spelen in vele gevallen een rol. Estate-planning kan uitkomst bieden. Estate-planning is in feite niets anders dan het vermogen van de een doorschuiven naar de ander op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke wijze.

 

Door te “spelen” met tarieven en vrijstellingen zijn besparingen te realiseren, zo nodig jaarlijks. Belastingheffing speelt niet uitsluitend in de sfeer van erven en schenken maar ook bij aankoop, bijv. overdrachtsbelasting en BTW. Er kan samenloop optreden van verschillende soorten belasting, bijv. schenkbelasting en overdrachtsbelasting. De te kiezen route is dan van belang, maar ook hoe moet gewaardeerd worden, WOZ-waarde of anders.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022