Notaris Tarieven

boekBij de invoering van de Wet op het notarisambt in 1999 zijn de vaste tarieven voor het opmaken en passeren van akten uit de Wet verdwenen. Met gemengde gevoelens is/wordt hiernaar gekeken, toen en nu. De politiek is en was in meerderheid voor de vrije tarieven. De consument kan met de notaris handelen. En zoals in elke branche, de een handelt beter dan de ander; dit kan zowel gelden voor de cliënt als voor de notaris. Het is ook zo dat het product/nota steeds meer gespecificeerd wordt. De kosten bestaan niet langer uit enkel het honorarium maar ook uit allerhande (bijkomende) kosten waarom de consument niet heeft gevraagd, of naar heeft gevraagd maar welke door de aard van de werkzaamheden zich voordoen. Vaak zijn het ook kosten die simpelweg van overheidswege worden opgelegd, of verband houden met de handelingen die de notaris op grond van wet of regelgeving moet uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan GBA-inzage (gemeentelijke basis administratie), faillissementsregister, kadaster maar ook aan de legalisatie van volmachten enz.

Een belangrijk onderdeel bij het afwikkelen van zaken in de dienstverlening betreft het adviseren. Een zinvol advies begint met het boek stellen van de diagnose (gelijk de huisarts), en vervolgens komt de therapie (advies). Het stellen van de diagnose is de kern van de zaak, of ook wel: ‘’de vraag stellen, is de vraag beantwoorden’’. Een ander aspect is welk prijskaartje komt te hangen aan adviseren. Dit dient afhankelijk te zijn of het standaard- of maatwerk betreft. Standaardwerk kan low budget zijn, en bij maatwerk dient vooraf overeenstemming tussen adviseur en cliënt te bestaan omtrent de prijs. Zoals bekend kan zeker bij maatwerk onderhandelt worden, bij elke adviseur.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022