Overlijden/vererving

Aan overlijden zitten meerdere aspecten. Voor wat betreft de adviespraktijk zowel voorafgaand hieraan als ook later. Deze aspecten zijn wederom fiscaal en civielrechtelijk. Wie verkrijgt wat en hoe hoog is het successierecht. Tijdens het leven is middels testament zowel fiscaal als erfrechtelijk te sturen. Evenals de notaris kan de adviespraktijk u adviseren wat nodig is.

De testamenten zijn tegenwoordig met name fiscaal. In grote trekken heeft de wetgever de vererving voor de langstlevende gehuwde goed geregeld, let wel: niet voor de samenwonende; fiscaal kan het beter. Na overlijden van erflater moet worden vastgesteld wie zijn de verkrijgers en hoe moet verdeeld worden. Dit laatste wil zonder testament of onduidelijk testament wel eens niet zo vlotten. Ook kan het zijn dat de inhoud van het testament voor een of meerderen tegenvalt. Onafhankelijk advies en/of begeleiding naar de notaris toe die het testament heeft opgesteld kan dan gewenst zijn. Een adviseur, voorheen werkzaam geweest als notaris en/of als diens rechterhand, heeft een toegevoegde waarde. Ook onterving valt vaak niet goed en onder dit hoofdstuk. Het moge duidelijk zijn dat een en ander ook consequenties heeft voor het verschuldigde successierecht.

In een beperkt aantal gevallen kan men zonder begeleiding als leek een successie-aangifte doen. Door het in de loop der jaren toegenomen aantal fictiebepalingen in de wet (bijv. i.v.m. vruchtgebruik, polissen, contante waarden, uitbreiding begrip eigendom etc.) komt men vaak om enige professionele ondersteuning niet heen, al is het slechts om te beoordelen of men zonder deze hulp een aangifte kan doen. Daarnaast kan de waardering van de nalatenschap een prominente rol spelen.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022