Gevolmachtigde

De volmacht wordt gebruikt in diverse situaties. Wij kennen de praktische, eenmalige volmacht tot verkoop of aankoop. Deze volmacht wordt vaak toegepast door de notaris als een van partijen te kennen heeft gegeven niet bij het passeren van de akte aanwezig te kunnen of willen zijn. De volmacht kan zijn gegeven voor een enkele transactie, maar wij kennen ook de doorlopende volmacht.

De volmacht kan herroepelijk of onherroepelijk zijn. Zulks is nagenoeg altijd aangegeven in de volmacht zelve. Is dit niet het geval dan is ze herroepelijk, tenzij de volmacht vermeldt dat zij ook na overlijden van de volmachtgever doorloopt tot afwikkeling. In onze samenleving is generaties lang de levensverwachting steeds toegenomen. Ook was het zo dat de regels/wet (en bureaucratie) steeds uitgebreider en ingewikkelder werden. Dit alles heeft ertoe geleid dat indien men op hogere leeftijd “zaken heeft te regelen” vaak steun moest worden gezocht bij kinderen, verdere familie of buren. Familie of derden of de adviseur kunnen dan als gevolmachtigde optreden. De volmacht is aan een fikse opmars bezig. De volmacht kan schriftelijk of mondeling zijn. Het verdient verre de voorkeur om dit schriftelijk te doen. In de volmacht wordt zorgvuldig aangegeven tot welke (rechts)handelingen de gevolmachtigde bevoegd is. Nagenoeg alles (uitgezonderd hypotheek, testament en schenking ter zake des doods) kan met behulp van de onderhandse volmacht worden afgehandeld.

De volmacht wordt ook steeds meer gebruikt als veiligheidsklep voor het geval men onverwacht niet meer goed kan functioneren. U kunt een op maat gesneden (onderhandse) volmacht laten opstellen. Het verdient geen aanbeveling dat de leek zelf deze volmacht opstelt; er is snel iets over het hoofd gezien en dan wordt goedkoop duurkoop.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022