Schenking

Schenking is een overeenkomst waarbij een zaak overgaat van de schenker naar de begiftigde. Schenking kan zich voordoen in vele vormen. De schenking kan zijn van hand tot hand, vermoedelijk de oervorm. De gever geeft, de ontvanger ontvangt, in natura het goed (geld, kunst, inventaris, enz.). De overheid –ook niet in de vorm van de notaris- kwam hier niet aan te pas. In latere tijd was het belang van de overheid hierin gelegen dat er schenkingsrecht werd verschuldigd. Een aangifte was het gevolg. De burger kreeg een aangifteplicht opgelegd, want hoe kon de overheid anders weten dat er een schenking was geweest van hand tot hand? Een ander verhaal is de formele schenking.

De schenking die moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Een van die vereisten is dat de schenkingsakte wordt opgemaakt door de notaris. Op deze akte rust een registratieplicht. Zo komt deze akte bij de belastingdienst en vormt voor de fiscus de check. Een en ander laat de aangifteplicht onverlet. Op de aangifte wordt geheven middels het opleggen van een aanslag. De schenking is een van de instrumenten om vermogen door te geven van de ene generatie op de andere. Vaak wordt door de ouders geschonken bij het aankopen van een woning door het kind.

De schenking lijkt overigens ook wel seizoensgebonden. Met name december is de schenkingsmaand. Ook in de estate-planning speelt de schenking een grote rol, met name door een steeds weer terugkerende, jaarlijkse vrijstelling en aftopping van de hoogste belastingschijf inzake erfbelasting (successierecht). Adviezen inzake schenking worden door een breed scala van adviseurs verstrekt. Naast anderen speelt ook de adviespraktijk een belangrijke, onafhankelijke rol, tegen een onderhandelbare en concurrerende prijs.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022