Estate Planning

Het middels warme of koude hand doorgeven van vermogen betekent in het ene geval bij leven krachtens schenking (in welke vorm dan ook) en in het andere geval na overlijden krachtens erfrecht. In beide gevallen wil de fiscus een graantje meepikken. Sinds mensenheugenis proberen burgers wegen te vinden om hieronder uit te komen, of in elk geval de belastingheffing te drukken. Dit noemt men estate-planning.

Middels gebruikmaking van de mogelijkheden die de wet biedt vermogen van de ene generatie op de andere generatie te doen overgaan tegen een zo gering mogelijke belastingheffing. In principe wordt tweemaal belasting verschuldigd. Zowel bij het overlijden van vader als bij het overlijden van moeder. Bij welk overlijden komt fiscaal de nadruk te liggen. Ervaring leert dat de langstlevende zo weinig mogelijk wenst te betalen. Begrijpelijk. Ook in de estate-planning speelt de adviespraktijk –met ruime ervaring op dit gebied- een belangrijke rol, te meer daar de adviseurs vaak voorheen langjarig werkzaam zijn geweest in het notariaat. Dit betekent ook dat ze zich thans geheel onafhankelijk voor hun cliënt kunnen inzetten.

Van belang voor cliënt is dat onderscheid wordt gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. Dit heeft namelijk gevolgen voor het prijskaartje dat aan de betreffende werkzaamheden wordt toegekend. Standaardwerk dient (relatief) goedkoop te zijn. Overleg en afspraak vooraf zijn belangrijk.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022