Prijzen en toegankelijkheid


In de fiscale en juridische adviespraktijk speelt toegankelijkheid/bereikbaarheid en prijs een belangrijke rol. Het een heeft te maken met het ander. Traditioneel hangt aan fiscaal en juridisch advies voor de (modale) consument/hulp zoekende, een behoorlijk prijskaartje. Men dient te denken aan honderd tot driehonderd euro per uur exclusief omzetbelasting, normaal gesproken.

Goedkoop (low budget of very low budget) is bij de fiscale/juridische adviseur vrij onbekend. Dit houdt verband met een door traditie gevormde opbouw van praktijken en kantoren en te geringe innovatie/verbetering van de toegankelijkheid. Met name het “urencriterium’’ is nogal hardnekkig. Een medium dat zich bij uitstek leent in deze materie, en wel door korte vraag en kort antwoord is het internet. Dit betekent ook dat de kosten lager tot veel lager kunnen zijn dan voorheen het geval was. De prijs is niet meer gekoppeld aan het uurtarief maar is gekoppeld aan de korte vraag en kort antwoord. Per vraag is dan een vaste prijs aan de orde. Is –gezien de moeilijkheidsgraad van de vraag- geen kort antwoord mogelijk, dan dient overleg te volgen tussen vraagsteller en adviseur. Per zaak kan dan een uurtarief of aanneemsom worden overeengekomen.

Een overeenkomst/opdracht dient te worden opgesteld en de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Voorwaarden zijn dan van toepassing. Korte vragen kunnen (very) low budget worden afgehandeld, belanden niet op de stapel werkvoorraad en worden schriftelijk beantwoord.

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022