Bedreigde erfenis/erfgenamen
Recente ontwikkelingen maken het nodig ons te beraden op onze posities als erflater en erfgenamen. We moeten hierbij denken aan de WMO/WLZ  voorheen  ‘’AWBZ’’ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) alsook de zeer forse dalingen (zowel in verleden, heden als toekomst??) van het onroerend goed, en vooral de eigen woning. De eigen woning vormt vaak het belangrijkste bestanddeel van- eerst het ouderlijk vermogen- en vervolgens van de erfenis. Middels de (netto) opbrengst van de eigen woning worden de schulden in verband met de erfenis betaald. Men dient te denken aan (vaak) een kleine hypotheek, begrafeniskosten, WMO/WLZ- of Bijstandsverhaal en successierechten (erfbelasting).

Nadat er een periode is geweest dat de erfenissen alleen maar groter werden (waardestijging eigen woning en geen verhaal op de eigen woning door AWBZ, lees ‘’opeten’’), zien we nu de erfenissen eigenlijk kleiner worden. Dit kan ook het gevaar inhouden voor de erfgenamen dat hun verkrijging uiteindelijk negatief is/wordt. Bijvoorbeeld doordat op de woning nog een hypotheek rust en men het pand niet verkocht krijgt.

De hypotheekrente loopt maar door en de successierechten (belasting) zijn uiteindelijk berekend over een te hoge (verkoop)waarde van de woning, te weten: de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Daardoor kan een oorspronkelijk positieve erfenis omslaan in schuld. Dit is te voorkomen als de erfenis beneficiair aanvaard wordt.

Deze vorm van aanvaarding is gebonden aan strikte regels. De belangrijkste regel is dat u overal met de vingertjes vanaf blijft, ook de koekoeksklok van opa en de damesfiets van oma. Alles. Nou is het ook weer niet zo dat men bij het openvallen van een nalatenschap in paniek moet raken. Beneficiaire aanvaarding is tijdrovend en kostbaar, en wellicht is eerst goed nadenken en kijken net zo verstandig.

En anders, neem vrijblijvend contact op met Adviespraktijk Verlinden Hulsbosch VOF. Alvast een praktische tip: de begrafeniskosten zijn voor de begrafenisondernemer verhaalbaar op de erfenis; mocht deze ontoereikend zijn dan zijn ze ook verhaalbaar op u als u de opdracht tot begraven heeft gegeven.

Onlangs is de WMO/WLZ aangescherpt. Nadat het opeten van de eigen woning in 1995 is afgeschaft, is het opeten nu weer helemaal terug;  we zijn weer terug in de vorige eeuw. Hoe gaat dit in zijn werk? Komt een van de ouders in een tehuis (zorginstelling) dan worden de kosten betaald door de AWBZ, thans WMO/WLZ. Echter, een eigenbijdrage is aan de orde. De hoogte van de eigenbijdrage is afhankelijk van het vermogen, waarbij de (eigen) woning een belangrijke rol speelt. De eigenbijdrage kan oplopen tot bijna € 2.300,--. per maand.

De allerlaatste trend die we zien, in rechtspraak (de zich op de AWBZ-beroepende kantonrechter, naar onze mening zijn kader te buitengaand) en ook literatuur (die de vraag opwerpt: blijft de papierenschenking geldig??), maakt ons alert inzake vermogensbescherming. (NIEUW)!!!!

Tijdig maatregelen nemen kan (deels) uitkomst bieden.

Voor meer informatie neem contact op met Adviespraktijk Verlinden Hulsbosch. 

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2022